Kontakt


Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Podkarpacka
Hufiec ZHP Mielec
Ul. Solskiego 1 (wejście od ul. Kusocińskiego)
39-300 Mielec
Tel. 17 5862141
Adres mailowy: mielec@zhp.pl
Nr KRS: 0000296261
NIP: 8130268490
Konto bankowe: 78 1240 2656 1111 0000 3793 2019

Kontakt z mediami:
Michał Kozioł
michalkoziol@poczta.pl