Kontakt


Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Podkarpacka
Hufiec ZHP Mielec

Adres Ul. Botaniczna 1

39-300 Mielec

Telefon 17 5862141
Adres mailowy mielec@zhp.pl
Nr KRS 0000296261
Nr NIP 8130268490
Konto bankowe 78 1240 2656 1111 0000 3793 2019
Kontakt z mediami Michał Kozioł
michalkoziol@poczta.pl