Komenda

Skład Komendy Hufca ZHP Mielec na lata 2015-2019:

Komendant:  hm. Bartłomiej Maryniak
Zastępca komendanta:  hm. Anna Marek
Skarbnik:  hm. Jerzy Zydroń
Kwatermistrz:  phm. Dariusz Nowosiadło
Członek ds. bazy:  hm. Halina Kołodziej
Członek ds. kształcenia:  phm. Ewa Kusek

Rozkazy komendanta hufca