Komenda


Skład Komendy Hufca ZHP Mielec na lata 2015-2019:

Komendant: hm. Bartłomiej Maryniak
Zastępca komendanta: hm. Anna Marek
Skarbnik: hm. Jerzy Zydroń
Kwatermistrz: phm. Dariusz Nowosiadło
Członek ds. bazy: hm. Halina Kołodziej

Rozkazy