Hufiec ZHP Mielec jest jednym z większych hufców Chorągwi Podkarpackiej. Działają w nim gromady zuchowe, drużyny harcerskie, starszoharcerskie oraz wędrownicze.

W listopadzie 1999 roku nasz Hufiec zakończył Kampanię Bohater przyjmując tym samym imię dh. Antoniny Gębicowej – jednej z pierwszych, mieleckich, przedwojennych drużynowych.

     Latem wyjeżdżamy na coroczny obóz harcerski do Karwieńskich Błot II, gdzie znajduje się nasza hufcowa baza „Słoneczna Polana”, położona tylko 200 metrów od morza!  Tradycyjnie w czasie trwania ferii zimowych organizowane jest zimowisko Hufca. Naszym zwyczajem jest również wrześniowy Rajd po Ziemi Mieleckiej, który w 2017 roku będzie miał już 40 edycję! Nie możemy zapomnieć również o Dniach Hufca w listopadzie, Betlejemskim Światełku Pokoju w grudniu, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w styczniu oraz wiosennym Hufcowym Festiwalu Piosenki Harcerskiej w marcu!

Prócz tego w trakcie trwania roku harcerskiego pojawia się jeszcze więcej imprez harcerskich, które są naszymi nowymi inicjatywami.

Wartym uwagi jest fakt istnienia w Mielcu Drużyn Nieprzetartego Szlaku, które zrzeszają dzieci i młodzież specjalnej troski.

Hufiec ZHP Mielec zaprasza uczniów wszystkich szkół do  wstąpienia do:

Gromad zuchowych – uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

Zastępów i drużyn harcerskich – uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej

Zastępów i drużyn starszoharcerskich – uczniów gimnazjów

Zastępów i drużyn wędrowniczych – uczniów szkół średnich i zawodowych

Jako sprawdzona organizacja działająca od prawie 100 lat możemy zaoferować Wam wspaniałą zabawę z możliwością samorozwoju i pełnienia wolontariackiej służby na rzecz innych.

Zapewniamy Wam cotygodniowe spotkania w ciekawej i specyficznej tylko dla harcerstwa atmosferze w gronie rówieśników, wśród których z pewnością znajdziecie prawdziwych przyjaciół. Częste i atrakcyjne wyjazdy, w których trakcie poznacie wiele przydatnych technik jak orientacji się w terenie, podstaw survivalu, wiązania węzłów czy pomocy przedlekarskiej. w ich trakcie poznajemy nasz kraj, uprawiając tak zwaną aktywna turystykę i trekking.

Naszą misją jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.