Kim jesteśmy?

Hufiec ZHP Mielec jest jednym z większych hufców Chorągwi Podkarpackiej. Działają w nim gromady zuchowe, drużyny harcerskie, starszoharcerskie oraz wędrownicze. Naszą misją jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru poprzez stawianie wyzwań. Pełnimy służbę, pielęgnujemy przyjaźnie, dedykujemy całe swoje życie pracy nad sobą i pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Naszą misję realizujemy poprzez cotygodniowe spotkania zastępów bądź drużyn, a także podczas wyjazdów czy wydarzeń, w które włączamy się bądź które organizujemy. Łączymy zabawę z służbą i pracą, przykładając uwagę do pozytywnej atmosfery i tworzenia wielu niesamowitych wspomnień!